Název firmy:
AZ SERVIS, a.s.
AZ SERVIS, a.s.
Sídlo firmy:
Pražákova 1008/69
63900 Brno
Právní forma:
Telefon:
+420 513 077 777
Fax:
E-mail:
IČO:
B 4919
Soudní příslušnost:
Brno
DVR:
DIČ:
CZ25581309
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: